VVS-ANLEGG

En kompetansepartner

Vi har gjennom hele vår lange historie vært en kompetansepartner for næringslivet i Horten og omegn. Våre rørleggere vet hva som kreves for å løse både større oppgaver i industrien og mindre VVS-oppdrag ute hos våre profesjonelle kunder.

Prosessanlegg

Bjørn Gregersen AS har levert flere store prosessanlegg til industrien i regionen vår, som er Østlandsområdet.

Renseanlegg

Ønsket om vannklosett og sanitæranlegg medfører at det må bygges renseanlegg i områder uten mulighet for påkobling til offentlig va-system. Bjørn Gregersens rørleggere er spesialister på slike anlegg for hytter og små boligfelt.

Sanitæranlegg

Bjørn Gregersen AS leverer komplette sanitæranlegg i nybygg og ved modernisering. Vi leverer tjenester til privatmarkedet, offentlige virksomheter og til industrien. Som en totalleverandør kan vi gi dere et komplett tilbud som inkluderer rørlegger, tømrer, maler, gulvlegger, elektriker og murer/flislegger, i tillegg til å lede og gjennomføre hele prosjektet.

Varmeanlegg

Varmeanlegg er fellesbetegnelse på anlegg som benyttes til oppvarming av bygninger, tappevann, innretninger og installasjoner. Rørleggerne i Bjørn Gregersen AS har spesialisert seg på å levere slike anlegg.

Vannbåren varme

Elektriske ovner og andre lokale varmekilder er stort sett rimelige å installere. Sentralvarmesystem er generelt dyrere å installere, men fordi systemvalget gir større valgfrihet når det gjelder energikilde, kan de totale utgiftene i anleggets levetid bli lavere. Vann varmes opp og distribueres gjennom boligen via ulike systemer – derav navnet vannbåren varme.

Vannet sirkulerer enten gjennom radiatorer i de forskjellige rommene eller gjennom varmerør i gulvet. Rommene varmes opp ved at radiatorene eller gulvet avgir varme. Vannet går så tilbake for ny oppvarming og en ny rundtur gjennom systemet.

Vannet kan varmes opp av nesten hvilken som helst energikilde: Elektrisitet, olje/gass, varmepumpe, biobrensel, solenergi og fjernvarme. Her er det mange muligheter. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Sertifiseringer

 

Samarbeidspartnere