Fra idé og tidligfase til utvikling, prosjektering og bygging

PROSJEKTERING

Gir du rørleggerne fra Bjørn Gregersen AS en sentral rolle gjennom hele prosjektet ditt – fra idé og tidligfase til utvikling, prosjektering og bygging, får vi utfolde oss fritt og vil kunne tilføre både kostnadsbesparende og verdiskapende løsningsalternativer.

Vi har dyktige fagfolk. Har du spørsmål, ta kontakt med oss!

Tett samarbeid

Vi planlegger og utfører prosjektene i et tett samarbeid med deg, med fokus på:

  • Rammebetingelser
  • Investeringskostnader
  • Utarbeidelse av beskrivelse for innhenting av priser
  • Funksjonalitet
  • Fleksibilitet
  • Vedlikehold
  • Driftskostnader

Betingelsene nedfelles i en kontrakt i forkant og er retningsgivende for valg av materiell, løsninger, fremdrifter og økonomi gjennom prosjektet.

I løsningsutviklingen legger vi stor vekt på at du som oppdragsgiver, får innsikt i hvilke kriterievalg som må foretas – og hvilke konsekvenser hvert enkelt valg medfører for deg. Den endelige prosjektutformingen baseres på dine rammebetingelser og vår kompetanse. Her er investeringskostnad, funksjonalitet, fleksibilitet og driftskostnader viktige faktorer.

Dyktige prosjektledere gir effektiv gjennomføring

God kommunikasjon og prosjektledelse er avgjørende faktorer når det gjelder å få kompliserte prosjekter til å løpe smidig fra start til mål. Rørspesialisten Bjørn Gregersens prosjektledere har lang erfaring med å gjennomføre prosjekter der det stilles høye krav til både effektivt teamarbeid og sluttresultatet.

Allsidig og relevant kompetanse – fra ingeniør til rørlegger

Bjørn Gregersen AS har en stor organisasjon med medarbeidere med ulik basiskompetanse – fra ingeniører til rørleggere. Denne allsidige erfaringen gir oss mulighet til å tilføre relevant kompetanse i forhold til behovet i de enkelte prosjektene.

Sertifiseringer

 

Samarbeidspartnere