HMS/KS

Helse, miljø og sikkerhet

Bjørn Gregersen AS stiller bransjens strengeste krav til HMS. Først og fremst av hensyn til våre rørleggere, men også av hensyn til deg som kunde.

Nulltoleranse for skader på arbeidsplassen

Hvert år skjer det over 78 000 ulykker på arbeidsplasser i Norge. I de verste tilfellene går dessverre liv tapt. I andre tilfeller blir arbeidere skadd og uføre. Disse skaper ikke like store overskrifter, men er tragiske nok for pårørende, kollegaer og ikke minst offeret selv.

Hos Bjørn Gregersen AS setter vi våre medarbeideres sikkerhet over alle andre hensyn. Vi har absolutt nulltoleranse for skader på arbeidsplassen, og jobber kontinuerlig for å forbedre dette arbeidet ytterligere.

Fokus på miljø, sikkerhet og kvalitet

Bjørn Gregersen AS jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og trivselen til alle som er involvert i våre prosjekter. Likeledes skal våre produkter og metoder være så skånsomme for miljøet som mulig.

Hos oss mener vi at alle skader kan forebygges: yrkesbetingede sykdommer og plager, så vel som skader på materiell, miljø og omdømme. Vi ser derfor på vårt arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet som et langsiktig og nødvendig bidrag til selskapets økonomi, omdømme og videre vekst.

Dette arbeidet innebærer også et ufravikelig krav til kvalitet og er et fokus som preger alt vi i Bjørn Gregersen AS gjør på en positiv måte.

Sertifiseringer

 

Samarbeidspartnere