VVS-anlegg

Vi har gjennom hele vår lange historie vært en kompetansepartner for næringslivet i Horten og omegn. Våre rørleggere vet hva som kreves for å løse både større oppgaver i industrien og mindre VVS-oppdrag ute hos våre profesjonelle kunder.

 

Prosessanlegg

Bjørn Gregersen AS har levert flere store prosessanlegg til industrien i regionen vår.

 

Renseanlegg

Ønsket om vannklosett og sanitæranlegg medfører at det må bygges renseanlegg i områder uten mulighet for påkobling til offentlig va-system. Bjørn Gregersens rørleggere er spesialister på slike anlegg for hytter og små boligfelt.

 

Sanitæranlegg

Bjørn Gregersen leverer komplette sanitæranlegg i nybygg og ved modernisering. Vi leverer tjenester til privatmarkedet, offentlig virksomhet og industrien. Vi er en totalleverandør. Det vil si at vi gir et komplett tilbud som inkluderer rørlegger, tømrer, maler, gulvlegger, elektriker, murer/flislegger, i tillegg til å lede og gjennomføre hele prosjektet.

 

Varmeanlegg

Varmeanlegg er fellesbetegnelse på anlegg som benyttes til oppvarming av bygninger, tappevann, innretninger og installasjoner. Rørleggerne i Bjørn Gregersen AS har spesialisert seg på å levere slike anlegg.

 

Gass

Gass er blant de mest effektive energiformene. Ved valg av gass investerer du i fremtidens energikilde. Gass er et miljøvennlig og økonomisk oppvarmingsalternativ.

Store deler av Europa har lange tradisjoner med å bruke gass til oppvarming. Også vi i Norge  har fått opp øynene for gassens muligheter. Gass er et annet navn for propan som er et rent, miljøvennlig og rimelig oppvarmingsalternativ.

Hos oss finner du rørleggere med mye kunnskap om gass, boliggass, gasspeiser og ulike gassinstallasjoner. Vi har godkjente gassinstallatører som installerer gasspeis, gasskomfyr, gassovn og gassrør for ditt hus.

 

Vannbåren varme

Elektriske ovner og andre lokale varmekilder er stort sett rimelige å installere. Sentralvarmesystem er generelt dyrere å installere, men fordi systemvalget gir større valgfrihet når det gjelder energikilde, kan de totale utgiftene i anleggets levetid bli lavere. Vann varmes opp og distribueres gjennom boligen via ulike systemer – derav navnet vannbåren varme.

Vannet sirkulerer enten gjennom radiatorer i de forskjellige rommene eller gjennom varmerør i gulvet. Rommene varmes opp ved at radiatorene eller gulvet avgir varme. Vannet går så tilbake for ny oppvarming og en ny rundtur gjennom systemet.

Vannet kan varmes opp av nesten hvilken som helst energikilde: Elektrisitet, olje/gass, varmepumpe, biobrensel, solenergi, fjernvarme. Her er det mange muligheter. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 

Gregersen_industrirorlegging3